CİNSİYET AYRIMI

Tropheus   cinsi  balıklarda  cinsiyeti ayırmak oldukça   zordur.  Erkekler  ve dişiler birbirlerine çok benzer.Erkeklerin çeneleri dişilere oranla daha çıkıktır . Dişilerin üreme organı erkeklerin  üreme  organından daha   büyüktür.  Ufak  boylarda   cinsiyeti    ayırmak  imkansızdır.Balık satıcıları biz   ayırırız  derlerse    bile  inanmayalım.Belli bir  boydan   sonra mücevhercilerin  kullandığı gözlükle bakılarak cinsiyet %100 bir şekilde anlaşılabilir.

 

ERKEK ÇENE............ERKEK ÜREME ORGANI

 

DİŞİ ÇENE..............DİŞİ ÜREME ORGANI